Nye indlæg

Stop The Judge

Jeg skriver om, hvad der er sandt og sårbart for mig. Og det er vigtigt at understrege, at min sandhed kun er gyldig for mig – præcis som andres sandheder kun er gyldige for dem. For der er lige så mange sandheder, som der er mennesker. Vi kender ofte hverken andres sandheder eller baggrunden for […]

Goodbye Guilt

Jeg har lagt dårlig samvittighed, skyld og skam på hylden. I alle livets henseender. Det eneste ovenstående gør, er at fastlåse mig i tanker omkring hændelser, hvor jeg kunne ønske mig at have handlet anderledes. Jeg bliver på den måde fastholdt i mentalt loop i en situation, hvor jeg ikke var mit bedste jeg. Læringen […]

Higher Powers

Vi lever i en personlig udgave af virkeligheden skabt af vores tanker. Kun vores tanker er i stand til at give os følelser. Tankerne er frie, og ikke kontrollerbare. Derfor giver det meget lidt mening at forsøge at styre sine tanker. Lige så lidt mening, som hvis vi forsøger at styre livet. Tankerne kommer og […]

Motherland

Der findes kvinder, hvor hvem dét at blive mor er en rørende oplevelse, der forplanter sig i dem på et fysisk, psykisk og spirituelt plan. For hvem deres liv falder i hak og giver mening på dybere måde end før. For hvem dét at vende retur til arbejdet efter endt barsel føles unaturligt, smerteligt og […]

A Place To Grow

I daglig tale bliver børns udvikling omkring toårsalderen kaldt “trodsalderen”. Der ligger bag denne betegnelse, at børn er trodsige, hvilket beskrives på følgende måde i ordbogen: 1. udviser eller vidner om hårdnakket, egenrådig modstand mod en autoritet2. udviser eller vidner om viljefast og tapper modstand Heldigvis er der andre perspektiver på børns udvikling, der efter […]