Learning Life

På mange områder føler jeg, at jeg har lært meget mere som voksen efter endt skolegang end jeg gjorde de mange år i folkeskole, på HHX og CBS. Det er klart, at jeg har fået en grundlæggende viden at bygge ovenpå, men læringen – og selve forståelsen af at anvende viden – har først for […]

Free To Be

Jeg kan ikke styres af samfundets vanlige piske og gulerødder – ikke længere. Jeg er ligeglad med titler, høj løn, mærkevarer og anerkendelse for overfladiske gerninger eller status. For mig er frihed, tid, familie og stærke relationer det, jeg lever og ånder for. Og at gøre noget godt for andre. Hele tiden tænke muligheder for […]

Ever Changing

Vi ved, at livet er foranderligt, og at intet varer evigt. Alt er i bevægelse. Hele tiden. Forældre mærker det tydeligt og ser udviklingen af deres små babyer, til små børn, til store børn og til voksne. Det er en meget håndgribelig udvikling, som vi kan forholde os konkret til. Men forandring og udvikling sker […]

Stop The Judge

Jeg skriver om, hvad der er sandt og sårbart for mig. Og det er vigtigt at understrege, at min sandhed kun er gyldig for mig – præcis som andres sandheder kun er gyldige for dem. For der er lige så mange sandheder, som der er mennesker. Vi kender ofte hverken andres sandheder eller baggrunden for […]

Goodbye Guilt

Jeg har lagt dårlig samvittighed, skyld og skam på hylden. I alle livets henseender. Det eneste ovenstående gør, er at fastlåse mig i tanker omkring hændelser, hvor jeg kunne ønske mig at have handlet anderledes. Jeg bliver på den måde fastholdt i mentalt loop i en situation, hvor jeg ikke var mit bedste jeg. Læringen […]

Higher Powers

Vi lever i en personlig udgave af virkeligheden skabt af vores tanker. Kun vores tanker er i stand til at give os følelser. Tankerne er frie, og ikke kontrollerbare. Derfor giver det meget lidt mening at forsøge at styre sine tanker. Lige så lidt mening, som hvis vi forsøger at styre livet. Tankerne kommer og […]