Higher Powers

Vi lever i en personlig udgave af virkeligheden skabt af vores tanker. Kun vores tanker er i stand til at give os følelser. Tankerne er frie, og ikke kontrollerbare. Derfor giver det meget lidt mening at forsøge at styre sine tanker. Lige så lidt mening, som hvis vi forsøger at styre livet. Tankerne kommer og […]